Provádíme kompletní práce ve výškách v Praze a okolí

Ceník:

Uvedené ceny jsou pouze orientační, cenu za provedené dílo je vždy nutno stanovit dohodou po obhlídce náročnosti a rizikovosti práce. Na některé z prací nelze předem uvést ani orientační cenu. Obhlídka a cenová nabídka jsou samozřejmě zdarma.

Minimální sazba:
Minimální cena na jednoho výškového pracovníka, jestliže při práci bude použitá horolezecká technika, je 2000,- Kč

Hodinové sazby:
Hodinová sazba za výškového pracovníka 350-450,- Kč/hod
Vysoce obtížná a riziková práce výškového pracovníka 500 - 600,- Kč/hod
Pomocná práce bez odbornosti 150,- Kč/hod

Mytí:
Mytí fasád tlakovou vodou od 35,- Kč/m2
Mytí oken pomocí horolezecké techniky od 30,- Kč/m2

Opravy fasád (včetně materiálu):
Oprava opadané omítky (cena za dvouvrstvou omítku a přeštukování) 600 - 1000,- Kč/m2

Nátěry fasád (penetrace a dvouvrstvý nátěr bez materiálu):
Podle členitosti fasády 200 - 250,- Kč/m2

Tmelení panelových spár akrylátovým tmelem:
Přetmelení stávajících panelových spár od 120,- Kč/bm
Renovace spáry - odstranění starého tmelu, výstelka, tmelení do hloubky, penetrace od 250,- Kč/bm
Okenní spára 60,- Kč/bm

Tmelení okenních a parapetních spár bez materiálu:
Okenní spára 60,- Kč/bm Parapetní spára 70,- Kč/bm

Čištění okapových žlabů (vyčištění okapových svodů je bezplatné):
Podle obtížnosti dosažení a zanešení 40 - 100,- Kč/bm

 
Copyright © JC 2010